Checklista 3D skrivare

De här punkterna skall du kontrollera själv INNAN du kontaktar helpdesk.

I listan nedan finner du de kontroller du bör utföra själv innan vi godkänner ett inskick av din 3D-skrivare.  Notera att dessa steg beskriver servicerutiner som man normalt utför under daglig drift. Instruktionerna avser maskiner av FFF-typ(Extruderad plasttråd). Genom att utföra nedanstående kontroll kan du undvika att behöva skicka iväg din 3D-skrivare i onödan. Det är normalt att 3D-utskrifter ibland lossnar från byggplattan under utskrift samt att trådmatningen kan fastna eller vara ojämn. Dessa fenomen är enkla att åtgärda och innebär ofta endast några få minuters underhåll samt inga kostnader för nya reservdelar.

Korrekt tryck mot plasttråden

Kontrollera att 3D-skrivarens matarhjul på 3D-printspetsen trycker mot tråden med tillräcklig kraft för att tråden skall kunna tryckas ner och extruderas utan att den slirar mot hjulet. Olika 3D-skrivare har olika mekaniska lösningar för denna justering. Det kan t.ex. vara spakar eller skruvar som man måste dra åt eller lossa för att åstadkomma rätt tryck mot filamenttråden.

Rengör och kontrollera matarhjulet för glapp

Det runda matarhjulet (eller stift) greppar plasttråden i en skåra som har ett lättrat mönster (ungefär som en fil). Under användningens gång kan små plastpartiklar lossa från tråden och sätta igen groparna i matarhjulets skåra. Det innebär att det greppar tråden sämre som kan börja slira istället för att matas kontinuerligt. Det är normalt att man efter en viss tids användning behöver kontrollera detta och rengöra med en liten borste vid behov. Matarhjulet brukar sitta monterat direkt på motoraxeln eller eventuell utväxling med kugghjul. Kontrollera att matarhjulet sitter ordentligt fast mot motoraxeln och dra åt eventuella stoppskruvar. Likaså bör man se över eventuella andra glapp som kan förekomma i trådmatningsmekanismen.

Använd standardtråd och kontrollera diameter

För tillförlitliga 3D-utskrifter är det viktigt att man använder sig av trådmaterial som håller rätt plastkvalitet, egenskaper och diameter. Kontrollera att din tråd håller korrekt mått enligt 1,75 mm eller 3,0 mm standarder. Det är normalt att diametern kan variera plus/minus cirka 0,1 mm utan att det påverkar 3D-utskriften. Beroende på typ av extruder kan större avvikelser vara möjliga men det är viktigt att diametern inte är för stor och ligger för nära matningskanalen som leder tråden ner till den varma 3D-printspetsen. Då kan den kila fast sig mekaniskt och behöva matas ur. Se även till att plastegenskaperna för tråden du använder är korrekta för den 3D-skrivare du använder. ABS och PLA är populära plaster men har olika 3D-printegenskaper och krav. ABS kräver t.ex. att 3D-skrivaren har en uppvärmd byggplatta. Det är också viktigt att miljön för plasten inte är för fuktig eller att främmande partiklar fastnar på tråden och dras ner i printspetsen där de kan fastna och ansamlas. Tråden måste med andra ord vara torr och ren. Vissa plasttyper kan 3D-printas enklare om man smörjer tråden. Ett enkelt filter som smörjer tråden och håller borta damm är en enkel åtgärd för att undvika dessa problem.

Rensa 3D-printspetsen

I ett 3D-skrivarhuvud smälts plasttråden längst ner i en liten spets som minskar trådens nominella diameter (1,75 eller 3,0 mm) ner till ett mycket litet hål som normalt ligger på 0,5 mm. Det är viktigt att denna spets inte sätts igen med främmande föremål som t.ex. kan åka ner längst med trådens yta eller ibland kan förekomma inuti tråden om den är oren från fabriken. Den lilla spetsen kan blockeras helt eller delvis. Om detta sker går det ofta enkelt att lösa problemet genom att låta plasten svalna till cirka 100 grader Celsius och därefter mata ut den. Då kan orenligheten åka ut med tråden. Ett alternativ är att man med en tunn metalltråd petar upp och rensar det lilla hålet från orenligheten. I sällsynta fall kan hålet vara så igensatt att man behöver plocka bort det och byta det mot ett nytt. Alternativt kan man även hetta upp den lösa spetsen och bränna ut eventuell plast som fastnat. Lägg märke till att man på de flesta 3D-skrivare kan byta ut spetsar och därmed ändra diameter på det lilla hålet. Det är viktigt att tänka på att mindre hål (som t.ex. 0,1 – 0,3 mm) gör spetsen mer känslig för främmande partiklar.

Standardinställningar vid 3D-utskrift

Kontrollera att du har korrekta inställningar i ditt 3D-printprogram när du skriver ut på din 3D-skrivare. Då många mjukvaror gör det möjligt att printa med valfria och experimentella värden är det lätt hänt att man hamnar utanför det som 3D-skrivaren eller plastmaterialet klarar av. Använd alltid 3D-printprogrammets rekommenderade inställningar vid felsökning. Vårt råd är att alltid börja lågt och sakta lära sig snabbare och mer komplexa värden.

STL-fil som är helad

Det förekommer att 3D-utskrifter inte skrivs ut korrekt trots att 3D-skrivaren fungerar perfekt. Detta innebär med stor sannolikhet att filen som matats in i 3D-printprogrammet innehåller geometriska fel. Det kan t.ex. vara så att modellen har felvända eller överlappande ytor, innehåller hål, osv. Det är därför viktigt att trådmodellen kontrolleras inför 3D-utskrift. Vi rekommenderar programmet netfabb med vilket man kan öppna STL-filer och undersöka dem för fel. När filen öppnats i netfabb visar programmet omedelbart om det finns fel och var de finns. Det finns automatiska lagningsfunktioner men man kan även utföra lagningar (t.ex. täppa till hål) på manuellt sätt. netfabb finns i en gratisversion som man kan komma igång med snabbt och för avancerade användare finns en professionell version med många fler funktioner.

Nivåställd, plan och ren byggplatta

Det första lagret i en FFF 3D-utskrift är kritiskt då det måste fästa på byggplattans yta. Det är därför viktigt att plattan är inställd så att den är så plan som möjligt och att den ligger perfekt parallellt mot sid- och djupled i maskinen (oftast X- och Y-axel). Se även till att avståndet mellan 3D-printspetsen och byggplattan är cirka 0,1 mm. Detta åstadkommer man enklast genom att lägga ett A4-papper mellan och justera så att det precis vidrör plattan och spetsen. En annan mycket viktig faktor till en lyckad 3D-utskrift är att byggplattans yta är helt ren och fri från olja. Olika typer av plast kräver olika typer av ytbeläggning på byggplattan. PLA-plast kan t.ex. skrivas ut mot vanligt fönsterglas eller plexiglas. ABS-plast måste 3D-printas på en varm byggplatta som kläs med polyamidtejp (Kapton).

Spända remmar  och smorda axlar

För att undvika att modellen får oönskade mått är det viktigt att man håller remmarna spända och att alla glidaxlar och matarskruvar är välsmorda.

Skruvar och kontakter som sitter fast

Då 3D-skrivare har många mekaniska delar som rör sig och konstruktionen vibrerar under drift, är det viktigt att man regelbundet gör en översyn på alla fästelement och kontrollerar att allt sitter fast ordentligt. Likaså bör man se över alla elektriska kontakter så att inga anslutningar glappar eller eventuella kabelbrott uppstått på grund av slitage. Det är oerhört viktigt  att maskinen är avstängd och strömsladden helt urdragen innan man justerar elkontakter av något slag. Detta gäller särskilt stegmotorer då dessa lätt kan skada styrkretskorten om kontakter ändras när strömmen är på!